Ponuka námorných kurzov

Rozumiete našej ponuke kurzov?

Organizujeme dva typy kurzov: kapitánsky kurz a kondičné plavby.

Kapitánsky kurzKondičné plavby
Pre kohoPre začiatočníkov * pre kapitánov – držiteľov HR preukazu Voditelj Brodice kategórie B
* pre kapitánov – držiteľov iných oprávnení na vedenie plavidla
* pre uchádzačov o získanie odbornej spôsobilosti veliteľa rekreačného plavidla stupeň C, ktorí už majú teoretické znalosti a preukážu sa protokolom o vykonanej teoretickej skúške („SK papiere“)
Čo získateVšetky znalosti potrebné na bezpečné vedenie plavidla v Jadranskom mori. Teoretické aj praktické.Upevnenie vedomostí a skúsenosti.
Obsah kurzu
Praktická časť: manévrovanie v prístave, vyväzovanie plachetnice, kotvenie v zátokách, plavba na otvorenom mori, plavba na plachty, večerná plavba
Teoretická časť: plavebná náuka, navigácia, značenie námorných ciest (IALA), pravidlá pre zabránenie zrážkam na mori (COLREG), meteorológia, obsluha elektronických prístrojov a vysielačky, námorné právo, bežná údržbu lode, bezpečnosť posádky na lodi, námorná etika
Praktická časť s dôrazom na bezpečné vyviazanie lode, manévrovanie v prístave, zabránenie zrážkam na mori.

Praktická časť: šitá na mieru podľa skúseností posádky

Teoretická časť: šitá na mieru podľa skúseností posádky

Praktická čast výrazne prevyšuje teoretickú!
Získané dokumenty* Po úspešnom zložení skúšok preukaz Veliteľ brodice Kategorije B
* Potvrdenie o naplávaných námorných míľach (cca 30-60Nm)
Potvrdenie o naplávaných námorných míľach
Cena 660€ + 130€ administratívny poplatok 610€ alebo 520€ (podľa termínu)
Dodatočné nákladyStrava, doprava, cestovné poistenieStrava, doprava, cestovné poistenie, poplatky v marinach mimo domovskej mariny
Dĺžka kurzuTýždeňTýždeň alebo 3-5 dní

Slovenský vs. chorvátsky kapitánsky preukaz

Najzákladnejšie členenie preukazov je na námornú a vnútrozemskú plavbu. Ak sa chcete plaviť na mori, potrebujete námorné oprávnenie, ak na riekach, tak vnútrozemské.

Pri námorných preukazoch sa posudzuje do akej vzdialenosti od pobrežia môžete plávať a s akou veľkou loďou.

Keď s jachtingom len začínate a na týždňovú dovolenku na lodi by ste chceli zobrať Vašu rodinu či blízkych (8-12 osôb), budú Vám stačiť „papiere“ na pobrežnú plavbu. Takáto úroveň preukazu Vás oprávňuje aj na šantenie s vodným skútrom. 🙂

Slováci najčastejšie siahajú po chorvátskych alebo po slovenských oprávneniach na vedenie námorného rekreačného plavidla. Rozhodovanie o type preukazu nebýva jednoduché. Pripravili sme preto prehľadné porovnanie preukazov.

Chorvátsky preukazSlovenský preukaz
Oficiálny názov preukazuVoditelj Brodice – Kategorija B Medzinárodný preukaz odbornej spôsobilosti veliteľa námorného rekreačného plavidla – stupeň C
Držiteľ preukazuVoditelj Brodice – Boat skipperVeliteľ rekreačného plavidla pobrežnej plavby – stupeň C
Časová platnosťNeobmedzená platnosťNeobmedzená platnosť
Teritoriálna platnosťChorvátske teritoriálne vody, 12Nm od pobrežia alebo vonkajších ostrovov12Nm od pobrežia (oblasť plavby C); vyplávať na more ak sila vetra nepresiahne 4° Beaufortovej stupnice
LoďRekreačné plavidlo do 30 brutto ton (plachetnice do dĺžky približne 54 stôp, katamarán do dĺžky približne 42 stôp, motorové člny do dĺžky približne 42 stôp)Rekreačné plavidlo do 24m (78,8 stop), počet osôb nie vyšší ako 12.
Minimálny vek16 rokov18 rokov
Rádio stanicaSkúška rádiotelefonistu je obsiahnutá.Osvedčenie rádiotelefonistu nie je súčasťou. Získava sa osobitne.
Proces získania Úspešné vykonanie teoretickej skúšky na chorvátskom kapitanáte.Úspešné vykonanie praktickej skúšky, preukázanie plavebnej praxe (naplávaných 200Nm pre plachetnice alebo 100hodín plavby pre plavidlo poháňané motorom), úspešné vykonanie teoretickej skúšky, získanie osvedčenia rádiotelefonistu. Predloženie lekárskeho potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti.
Vydavateľ Chorvátska republika – Ministerstvo mora, dopravy a infraštruktúry ChorvátskaSlovenská republika – Námorný úrad Slovenskej republiky

De iure vs bežná prax pri námorných preukazoch

Debaty o platnosti námorných preukazov nemajú konca. Problematika ich uznávania je naozaj obšírna a nie je legislatívne upravená naprieč svetom, dokonca ani v rámci EÚ. Len ťažko nájdete preukaz, ktorý by platil na celom svete.

Každá krajina si sama rozhoduje, ktoré preukazy bude akceptovať a ktoré nie. Keby sme brali do úvahy len podmienky v medziach zákona, príležitosti na prenájom lodí z charterových spoločností by boli veľmi obmedzené. Preto charterovky častokrát vyžadujú preukázanie praxe. Vo všeobecnosti platí, že ak ste Slovák, ste držiteľom slovenského preukazu a plavíte sa na lodi pod slovenskou vlajkou, nemali by ste mať s úradmi žiadny problém. Lode v charterových spoločnostiach ale obvykle plávajú pod vlajkami štátu, v ktorých sú zaregistrované a tak si podmienky stanovujú na základe platných zákonov a skúseností s jachtármi z daných krajín. Pred prenájmom lode, je tak vhodné, preveriť si, či Vám charterová spoločnosť na Váš preukaz loď poskytne. S akceptovaním chorvátskych preukazov v kombinácia s preukázaním námornej praxe majú jachtári obvykle kladné skúsenosti.

Kurzy jachtingu Felyma yacht

Nech sa už rozhodnete pre akýkoľvek preukaz, nezabúdajte na bezpečnosť a skutočne získanú prax na mori a v prístave. Felyma yacht dbá na riadny výcvik a prax. V základnom kurze sa neženie za počtom naplávaných Nm, ale prioritne sa zameriava na precvičenie kotvenia, vyväzovania a manévrovania v prístave. Práve to sú situácie, ktoré sú pre začiatočníkov najstresujúcejšie a vyžadujú špeciálnu pozornosť.

Zhrnutie

Odporúčame začínať s „chorvátskymi papiermi“, pretože sa určite dajú brať ako základ, na ktorý môžete ďalej stavať. Pri prvých plavbách je ideálne zostať verný moru, na ktorom ste trénovali. Po získaní námornej praxe, máte obrovskú šancu, že Vaše oprávnenie uznajú aj inde vo svete, čím nie ste limitovaný len na slovenské more. 🙂 Po naplávaní 200Nm na plachetnici, či 100hodín na motorovom člne sa už môžete uchádzať aj o „slovenské papiere“, ktoré majú väčšiu územnú platnosť, ale zato len do sily vetra 4° Beaufortovej stupnice. Riešením pre jachtárov, ktorí čaru plavieb podľahnú, je siahnuť po vyššom stupni oprávnenia: chorvátsky preukaz kategórie C na medzinárodnú plavbu, slovenský preukaz na morskú plavbu stupeň B, britský preukaz RYA…