Staňte sa slobodným, nezávislým a brázdite moria na plachetniciach s vlastnou licenciou na vedenie plavidla!

Kurz námorného jachtingu, označovaný aj ako kapitánsky kurz, je určený úplným začiatočníkom, ktorí nevlastnia žiadnu licenciu na vedenie rekreačného plavidla po mori.

Počas kurzu jachtingu sa účastník pripraví na skúšku z teórie potrebnú na získanie kapitánskeho preukazu a prakticky sa naučí samostatne viesť loď za bežných podmienok, do ktorých sa môže počas plavby dostať.

Priebeh kapitánskeho kurzu

Program výučby jachtárskeho kurzu nie je pevne daný, jeho obsah však áno. Harmonogram jednotlivých dní sa určuje priamo na mieste v závislosti od poveternostných podmienok a to tak, aby sme dané meteorologické podmienky čo najlepšie využili v prospech budúcich kapitánov. Zároveň tak kurzistov nepriamo učíme ako plánovať program plavby po mori a ako flexibilne reagovať na zmeny počasia.

Teoretická časť kapitánskeho kurzu

Kapitánsky kurz prebieha v autentickom prostredí priamo na lodi (žiadne vyučovanie medzi 4 stenami v anonymnej šedej miestnosti) čo markantne uľahčuje vstrebanie všetkých teoretických znalostí.  V teoretickej časti kurzu jachtingu sa učí

 • plavebná náuka,
 • navigácia,
 • značenie námorných ciest (IALA),
 • meteorológia všeobecná, ale aj so špecializáciou na Jadranské more,
 • obsluha elektronických prístrojov a vysielačky,
 • námorné právo,
 • pravidlá pre zabránenie zrážkam na mori (COLREG),
 • bežná údržbu lode,
 • bezpečnosť posádky na lodi,
 • námorná etika …

Praktická časť kapitánskeho kurzu

S kurzistami námorného jachtingu precvičujeme hlavne

 • manévrovanie v prístave,
 • vyväzovanie plachetnice,
 • kotvenie v zátokách,
 • plavbu na otvorenom mori,
 • plavbu na plachty v prípade vhodných poveternostných podmienok …

Praktická príprava na kapitánskom kurze závisí od vhodných meteorologických podmienok. Ideálnym obdobím je preto jar a jeseň, kedy je vyššia pravdepodobnosť primeraných poveternostných podmienok a praktického cvičenia plachtenia na mori. 

Kapitánske skúšky

Kurz jachtingu je ukončený teoretickou skúškou, ktorá sa skladá na Chorvátskom kapitanáte v Šibeniku pred komisiou menovanou Ministerstvom námorníctva, dopravy a spojov Chorvátskej republiky. Termíny kapitánskych kurzov a termíny zvolania odbornej komisia zosúlaďujeme.

Samotné kapitánske skúšky prebiehajú ústnou formou v chorvátčine. Jazyková bariéra je minimálna. Komisia predkladá otázky v chorvátčine a kurzisti odpovedajú v slovenčine alebo češtine. Eventuálne je možnosť absolvovať preskúšanie v angličtine.

Kapitánsky preukaz

Pre vystavenie kapitánskeho preukazu je okrem úspešného absolvovania skúšky na Chorvátskom kapitanáte potrebný vek nad 16 rokov, platný pas s fotokópiou jeho poslednej strany alebo fotokópia občianskeho preukazu a 2 farebné fotografie rozmeru 3×2,5cm.

Kapitánsky preukaz má časovo neobmedzenú platnosť. Teritoriálne je platný v Jadranskom mori a to na vzdialenosť 12Nm od pobrežia alebo od priľahlých ostrovov. (1 námorná míľa má 1.852m čiže 12Nm=22,2km) Kapitánsky preukaz oprávňuje k vedenie rekreačného plavidla do 30 brutto ton, čo predstavuje plachetnice do dĺžky približne 54 stôp a motorové člny do dĺžky približne 42 stôp. Držiteľ kapitánskeho preukazu – licencie na vedenie rekreačného námorného plavidla, nemôže tieto doklady využívať komerčne.

Licenciu na vedenie plavidla vystavuje Ministerstvo pre námorné záležitosti, dopravu a infraštruktúru.

Pre ukážku kapitánsky preukaz z oboch strán.

Licencia na vedenie plavidla na Jadranskom mori

licencia na vedenie plavidla
Chorvátsky kapitánsky preukaz – zadná strana

Kapitánske preukazy nie sú vyhotovené okamžite. V Chorvátsku ich vyzdvihneme a posielame doporučenou poštou. 

Čo si vziať na kapitánsky kurz

Kurzisti potrebujú iba veci osobnej potreby. Počasie sa môže rýchlo zmeniť a preto je nutné pribaliť si aj nepremokavé oblečenie s kapucňou alebo pláštenku, teplý sveter, dôležitá je aj čiapka. Na lodi sa zásadne používa obuv so svetlou podrážkou. V letných mesiacoch je more ideálne na kúpanie, preto netreba zabudnúť plavky a dobrý krém na opaľovanie. V lodi je k dispozícii plne vybavená kuchyňa (nádoby na varenie, taniere, príbor), WC so sprchou, studená a teplá voda.

Termín kapitánskeho kurzu

Najbližší termín kurzu námorného jachtingu nájdete v časti Termíny kapitánskeho kurzu alebo nás prosím kontaktujte.

Cena kapitánskeho kurzu

Cena kurzu námorného jachtingu na osobu: 660 € 

V cene kapitánskeho kurzu je zahrnutý teoretický a praktický výcvik, praktická skúška na lodi, inštruktor, výučbové skriptá (posielame na vašu adresu po uhradení zálohy na kurz), ubytovanie na lodi, pobytová taxa, posteľná bielizeň, záverečné upratovanie lode, vystavenie crewlistu. V cene kapitánskeho kurzu nie je zahrnutá doprava, strava, zdravotné poistenie, teoretická skúška na Chorvátskom kapitanáte. 

Pri rezervácii kurzu námorného jachtingu účastník zaplatí zálohu vo výške 50% z ceny kurzu. Doplatok je nutné uhradiť do mesiaca pred nástupom na kurz. Storno poplatok najneskôr mesiac pred nástupom na kurz je 50%, menej ako mesiac pred nástupom 80% z ceny kurzu. Ak nájdete za seba náhradníka, storno poplatok sa neplatí.

Doprava na kurz jachtingu

Doprava do Chorvátska na kurz jachtingu je individuálna. Po dohovore poskytujeme kurzistom vzájomné kontakty. Zvyčajne sa dohodnú na spoločnej ceste, aby nikto necestoval sám či už z ekonomických, bezpečnostných alebo ekologických dôvodov. 😉

Strava na kurze jachtingu

Stravovanie na kurze neposkytujeme. V praxi sa kurzisti prirodzene dohodnú na spoločnom nákupe, rozdelení „služby“ v kuchyni na jednotlivé dni, prípadne sa rozhodnú stravovať v reštaurácii priamo v maríne Kremik. Sami si tak určia čo obľubujú.

Kurz dokážeme prispôsobiť aj potrebe zvýšenej frekvencie prijímania stravy a to obzvlášť zo zdravotných dôvodov, napríklad pri diabetes mellitus a podobne. Našou snahou je vyjsť v ústrety vašim zdravotným požiadavkám, pohodliu a zabezpečiť pritom adekvátny kapitánsky výcvik.

Video o kurze jachtingu

Ďalšie informácie o kurze jachtingu sa dozviete v krátkom 15 minútovom videu.