Felyma yacht organizuje od roku 2003 týždňové kapitánske kurzy námorného jachtingu. Po úspešnom zložení skúšok na Chorvátskom kapitanáte vystavuje Ministerstvo pre námorné záležitosti, dopravu a infraštruktúru kapitánsky preukaz kategórie B. Ten býva často označovaný pojmami: licencia na vedenie námorného rekreačného plavidla, skipperský preukaz, kapitánsky preukaz…

Aká je platnosť preukazu? Platí aj vo vnútrozemských vodách? Vo všetkých moriach? Na akú veľkosť lode? Je časovo obmedzený? Vyžaduje sa extra preukaz rádiotelefonistu?

Časová platnosť kapitánskeho preukazu

Chorvátsky kapitánsky preukaz má neobmedzenú platnosť od dátumu vystavenia viditeľného hneď na prvej strane – Datum izdavanja.

licencia na vedenie plavidla-predná strana

Teritoriálna platnosť kapitánskeho preukazu

Zadná strana kapitánskeho preukazu vymedzuje platnosť v Jadranskom mori na vzdialenosť 12Nm od pobrežia alebo priľahlých ostrovov. 1 námorná míľa má 1.852m, 12Nm je teda 22.224m. Táto vzdialenosť plne postačuje na bežnú dovolenkovú plavbu či športové plachtenie na otvorenom mori. Dokonca sa dá doplávať aj na ostrov Palagrúža v strede Jadranu – vyznačený červeným špendlíkom na Google mape.

mapa-jadranske-more-palagruza

Chorvátske preukazy sú však uznávané aj v iných moriach. Pri prenájme lode mimo Chorvátska doporučujeme vopred si overiť akceptovanie preukazu u charterovej spoločnosti. Tie overujú predchádzajúce praktické skúsenosti skipperov ako napríklad počet naplávaných námorných míľ, veľkosť v minulosti prenajatých lodí ako aj prístavy z ktorých si loď prenajali.

licencia na vedenie plavidla

Preukaz na vedenie námorného rekreačného plavidla platí iba na moriach. Na vnútrozemských vodných plochách a riekach neplatí.

Platnosť kapitánskeho preukazu – druh lode a posádka

Držiteľ kapitánskeho oprávnenia kategórie B môže viesť plavidlo do 30 brutto ton. Brutto tony sú mernou jednotkou pre celkový vnútorný objem lode. Vypočítava sa vynásobením dĺžky, šírky, ponoru lode a určeným koeficientom. Objem do 30 brutto ton spĺňajú plachetnice do dĺžky približne 54 stôp a motorové člny do dĺžky približne 42 stôp.

Osádka nie je bližšie obmedzená, avšak držiteľ licencie na vedenie rekreačného námorného plavidla nie je oprávnený využívať tieto doklady komerčne.

VHF licencia

Chorvátsky kapitánsky preukaz kategórie B oprávňuje držiteľa aj na obsluhu VHF vysielačky. Naše kurzy jachtingu zahŕňajú aj vyškolenie na VHF vysielačku.

Kapitánsky preukaz v kocke

Chorvátsky kapitánsky preukaz oprávňuje

  • na vedenie bežnej rekreačnej lode v chorvátskych vodách a po dohovore s charterovou spoločnosťou aj mimo nich
  • na využívanie VHF vysielačky

Chorvátsky kapitánsky preukaz NEoprávňuje na vedenie plavidla po vnútrozemských vodných plochách a tokoch.

Nie je možné využívať ho na komerčné účely.

Kapitánsky preukaz môže získať aj úplný laik absolvovaním týždňového kurzu našej spoločnosti Felyma yacht a ukončením skúšky na Chorvátskom kapitanáte.