Koľko stojí stať sa kapitánom lode na mori?

Kurz námorného jachtingu za 660€

 • týždenný kurz vrátane ubytovania na lodi
  • v cene kurzu je teoretický a praktický výcvik, praktická skúška na lodi, výučbové skriptá
  • v cene ubytovania na lodi je posteľná bielizeň, pobytová taxa, záverečné upratovanie lode (transit log)
  • nafta
 • čo zostáva doplatiť
  • administratívny a správny poplatok za skúšky 130€
  • doprava – v praxi riešené spolujazdou
  • strava – kuchynka priamo na lodi, prípadne v reštauráciách. Aspoň 1x chodievame na slávnostnú kapitánsku večeru do reštaurácie.
  • cestovné poistenie
  • parkovanie v marine
  • v prípade záujmu o nocovanie v iných marinach sa založí z príspevkov kurzistov lodná kasa na úhradu poplatkov
 • platobné podmienky
  • 50% z ceny kurzovného pri rezervácii
  • doplatok 50% 4 týždne pred nástupom na kurz
 • storno podmienky
  • 30% z ceny kurzovného v čase od rezervácie do 4 týždňov pred nástupom na kurz
  • 50% z ceny kurzovného od 4 týždňov do 2 týždňov pred nástupom na kurz
  • 80% z ceny kurzovného v období 14 až 0 dní pred nástupom na kurz
  • 0% v prípade náhrady kurzistu iným kurzistom

Kondičné plavby za 610€

 • týždenný kurz vrátane ubytovania na lodi
  • v cene kurzu je teoretický a hlavne praktický výcvik
  • v cene ubytovania je posteľná bielizeň, pobytová taxa, záverečné upratovanie lode (transit log)
 • čo zostáva doplatiť
  • doprava – v praxi riešené spolujazdou
  • strava – kuchynka priamo na lodi, prípadne v reštauráciách
  • cestovné poistenie
  • parkovanie v marine
  • nafta
  • v prípade záujmu o nocovanie v iných marinach sa založí z príspevkov kurzistov lodná kasa na úhradu poplatkov
 • platobné podmienky
   • 50% z ceny kondičných plavieb pri rezervácii
   • doplatok 50% 4 týždne pred nástupom na kondičné plavby
 • storno podmienky
   • 30% z ceny v čase od rezervácie do 4 týždňov pred začiatkom kondičných plavieb
   • 50% z ceny od 4 týždňov do 2 týždňov pred začiatkom kondičných plavieb
   • 80% z ceny v období 14 až 0 dní pred začiatkom kondičných plavieb
   • 0% v prípade náhrady účastníka iným účastní

Kondičné plavby za 520€

 • trojdňový kurz vrátane ubytovania na lodi (3 plné dni, 4 noci , napríklad utorok až sobota)
  • v cene kurzu je teoretický a hlavne praktický výcvik
  • v cene ubytovania je posteľná bielizeň, pobytová taxa, záverečné upratovanie lode (transit log)
 • čo zostáva doplatiť
  • doprava – v praxi riešené spolujazdou
  • strava – kuchynka priamo na lodi, prípadne v reštauráciách
  • cestovné poistenie
  • parkovanie v marine
  • nafta
  • v prípade záujmu o nocovanie v iných marinach sa založí z príspevkov kurzistov lodná kasa na úhradu poplatkov
 • platobné podmienky
   • 50% z ceny kondičných plavieb pri rezervácii
   • doplatok 50% 4 týždne pred nástupom na kondičné plavby
 • storno podmienky
   • 30% z ceny v čase od rezervácie do 4 týždňov pred začiatkom kondičných plavieb
   • 50% z ceny od 4 týždňov do 2 týždňov pred začiatkom kondičných plavieb
   • 80% z ceny v období 14 až 0 dní pred začiatkom kondičných plavieb
   • 0% v prípade náhrady účastníka iným účastník

Sprievod na kurze za 550€

 • sprevádzajúca osoba bez účasti na výučbe – ak máte polovičku, ktorá Vás chce sprevádzať na kurze námorného jachtingu, ale o samotný kurz nemá záujem