Krátke 15-minútové video o našom kapitánskom kurze, tak ako robíme kurzy my. Teoretická a praktická príprava priamo na mieste v autentickom prostredí. Jachtenie, kotvenie, vyvezovanie, manévrovanie na otvorenom mori, v prístave, metrológia, námorné právo, obsluha vysielačky, navigácia, značenie námorných ciest, údržba lode, bezpečnosť na lodi … Kapitánsky kurz je ukončený skúškami na chorvátskom kapitanáte.

Video odporúčame zhliadnuť všetkým záujemcom o licenciu na vedenie plavidla ale aj dovolenkárom, ktorí sa chystajú na more vyplávať po prvýkrát. Prvá časť videa je venovaná všeobecným základným informáciám. V tej druhej vystupujú naši klienti, aj Zdenek Mahdal 😉 , a vypovedajú o živote na mori a kapitánskom kurze svojimi očami.

Video pripravila spoločnosť TVA v roku 2010. Stále je v mnohom aktuálne, aj keď Felyma yacht prístupila od roku 2023 k racionalizačným opatreniam a lode si prenajíma od overených partnerov.