Medzinárodný kongres jachtingu a vodného motorizmu Skipper je otvorený kongres pre všetkých organizovaných aj neorganizovaných jachtárov a vodných motoristov.

Kongres Skipper sa organizoval spravidla v jesennom období od roku 2003 do roku 2015.

Bližšie informácie o zozname prednášok jednotlivých kongresov:

2015

2014

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003