Primošten je starým historickým mestečkom. Prvá historická zmienka pochádza zo 7.storočia, hoci vtedajší ostrov bol osídlený už v praveku. V 14. storočí utiekli pred Turkami na daný ostrov (dnešná historická časť mesta Primošten) obyvatelia z Bosny. V období benátskej dominancie obohnali celé mesto hradbami a obrannými vežami. Ostrov bol s pevninou spojený padacím mostom. Z tejto doby, presne z roku 1540, pochádza aj pomenovanie Primoštenu, čiže premostený alebo pripojený mostom. Z pôvodného ostrova vznikol polostrov až násypom. Obranné hradby a veže boli zrúcané v 19.storočí, dodnes sa však zachovali na severovýchodnej strane a tvoria majestátny vstup do historickej časti mestečka. 

Pešia prechádzka z našej domovskej maríny Kremík do Primoštenu pozdĺž pobrežia trvá približne 1 hodinu. Cesta autom trvá 5 minút. Loďou sa
z maríny Kremík preplavíte do Primoštenu za pol hodinku. Stáť môžete v zátoke na kotve, vyviazať sa o vyväzovaciu bóju alebo na mestské mólu na mooring.

Na fotkách vstupná a spodná časť mestečka mimo hlavnej turistickej sezóny z roku 2006.