Prednášajúci Témy
Macháčk Pavol Rybolov a varenie na dlhých plavbách
Juraj Michňa Odborná spôsobilosť k obsluhe lodných staníc v SR
František Novotný (CZ) Konštrukcia lodí a bezpečnosť
Jiří Albrecht (CZ) 50 000 námorných míl k ľuďom
David Křížek (CZ) Projekt – Minitransat 2007
Igor Piňos (CZ) Jachting v severnom mori a na Temži
Pavel Stejskal (CZ) Prezentácia plachetníc Impression
Libor Záruba (CZ) Prezentácia plachetníc Jeanneau
Miloš Janda (CZ) Novinky v ČR v oblasti rekreačnej plavby
Marko Semeš VHF licencia v súvislosti s charterom vo V. Británii
Taťána Sudová (CZ) Skúšky spôsobilosti vodcov plavidiel pomocou PC
Jaroslav Coplák Registrácia rekreačných plavidiel a námorných Jácht
Monsier Philippe (BLG) Flámsko – krajina vody
Ante Huljev (HRK) Nový chorvátksy zákon
Vedran Huljev (HRK) Novinky v Maríne Kremik, Primošten
Ivan Soža (HRK) Novinky v chorvátskych marínach
Peter Mosný Triedy a vývoj smerovania v námornom jachtingu
Igor Piňos (CZ) Frírske ostrovy