Ľahko! 😉 Volajte FELYMA yacht 0908 049 494

Ak chcete vedieť viac, čítajte ďalej.

Lode na prenájom ponúkajú charterové spoločnosti vlastniace vlastné lode ako aj sprostredkovateľské spoločnosti. Výber je v dnešnej dobe naozaj široký od plachetníc, motorových člnov, cez katamarány až po ojedinelejšie trimarány.

Spoločnosť FELYMA yacht prenajíma lode z vlastnej flotily, plachetnice Sun Odyssey, s kapacitou 8+2 a 6+3 osôb z domovskej mariny Kremik pri Primoštene. Prenájom lodí sprostredkúva len, ak má prenajímať požiadavky na iný typ lode, prípadne sú už všetky vlastné lode prenajaté.

Rezervácia lode a jej formality

V celom svete je bežnou praxou, hneď po výbere termínu a typu lode, vystaviť zmluvu o prenájme (chartere), prípadne aspoň faktúru. Zmluvu o prenájme lode s charterovou spoločnosťou uzatvára len jedna osoba, nie samostatne celá osádka lode. Danou osobou býva kapitán lode, ktorý je zodpovedný za celú loď spolu s jej osádkou alebo iný (ne)formálny šéf osádky, ktorý danú zmluvu na znak súhlasu podpíše a faktúru uhradí. Uhradením zvyčajne polovičnej ceny prenájmu lode sa rezervácia stáva platnou a charterová spoločnosť neponúkne loď inému záujemcovi.

Zostávajúca časť prenájmu sa platí niekoľko týždňov prípadne aj mesiacov vopred. Konkrétne platobné podmienky si stanovujú charterové spoločnosti podľa typu lode a obvykle zaužívaných termínov pre danú prímorskú destináciu.

Podmienky rezervácie s FELYMA yacht

Obdobné rezervačné a platobné podmienky má nastavené aj spoločnosť FELYMA yacht a to: úhrada 50% fakturovanej ceny za prenájom lode do 7 dní od rezervácie a zvyšných 50% sumy 30 dní pred začatím prenájmu. 

Formality s prenájmom lode priamo na mieste

Prebratie prenajatej lode a nalodenie

V deň nalodenia si kapitán preberie loď od charterovej spoločnosti. Preberanie lode robí zvyčajne sám, v mene celej osádky, ale spolu so zamestnancom charterovej spoločnosti. Postupne, častokrát na základe zaškrtávacieho dotazníku, prechádza technickú funkčnosť lode po motorickej, elektronickej, navigačnej stránke, po stránke bezpečnosti posádky, záchranných prvkov, ako aj po stránke vybavenosti kajút, kúpeľní, kuchyne, umiestnení plynových bômb na varenie, množstva pohonných hmôt… Teraz nastáva čas aj na úhradu vopred dohodnutej kaucie za prenajatú loď, ktorá slúži ako zábezpeka v prípade poškodenia lode. Po prebraní lode sa osádka lode môže nalodiť a vyplávať v ústrety dobrodružstvu na mori.

Odovzdanie prenajatej lode a vylodenie

Obdobný postup ako pri preberaní lode, prebieha aj pri odovzdávaní lode po skončení plavby. Charterové spoločnosti stanovujú termín a čas, kedy má byť loď naspäť v domovskom prístave. Celková doba, počas ktorej sa môžete plaviť sa tak mierne skracuje, ale na lodi môžete byť stále ubytovaní až po termín a čas skončenia prenájmu. Vďaka skoršiemu návratu do marin (zvyčajne skorý večer pred skončením nájmu) je možné dôslednejšie odkontrolovať bezpečnosť lode a pripraviť jachtu pre ďalšiu osádku. Po skontrolovaní lode, jej súčastí, množstva dotankovaných pohonných hmôt a preukázaní, že kapitán a ani posádka nespôsobili na prenajatej lodi škodu, je kaucia vrátená v plnej výške.

Prebratie a odovzdanie lode s FELYMA yacht

Za preberanie lodí je v spoločnosti FELYMA yacht zodpovedný chorvátsky zamestnanec Darko Cobanov. Mierna jazyková bariéra nie je žiadnou prekážkou, pretože pre FELYMA yacht pracuje už vyše 10 rokov a slovenčine či češtine rozumie naozaj veľmi dobre.

preberanie lode
Aktuálna fotka Darka Cobanova z 6.11.2019

Nalodenie na lode FELYMA yacht je možné hneď po prebraní plachetnice v piatok o 17-tej hodine a uhradení vratnej kaucie vo výške 2.000€. Návrat do mariny sa očakáva vo štvrtok do 20-tej hodiny. Opätovné prebranie lode a vylodenie v piatok do 9-tej hodiny. Spoločnosť FELYMA yacht tak ako jediná na Slovensku prenajíma lode od piatku do piatku, čím dbá o cestovný komfort a bezpečnosť svojich klientov na ceste ku moru, ako aj o komfort prázdnych tranzitných marín v sobotu.