Vstup do Chorvátska

Tranzit

Tranzit cez Maďarsko – bez obmedzení
Tranzit cez Rakúsko – bez obmedzení
Tranzit cez Slovinsko – bez obmedzení

Návrat na Slovensko

  • od 6. apríla 2022 je zrušená vyhláška ÚVZ SR č. 28/2022
  • zaniká povinnosť registrácie na eHranica
  • zaniká povinná karanténa pre nezaočkované osoby