V roku 2021 sme Vás podrobne a včas informovali o vtedy aktuálnych opatreniach pri vstupe do Chorvátska, návrate na Slovensko, o podmienkach v tranzitných krajinách, o potrebných dokladoch o očkovaní (medzinárodný očkovací preukaz, slovenský preukaz o očkovaní, európsky digitálny preukaz), ich platnosti v príslušných krajinách a spôsobe ich získania formou podrobných obrázkových návodov, o formulároch enter-croatia a e-hranica, o špecifikácii pri deťoch do 12 rokov, o zozname uznávaných AG-testov v Chorvátsku, o časovej platnosť AG a RT-PCR testov, o časovej platnosti očkovania a prekonania ochorenia COVID-19.

Nasledujúce informácie sú len obrazom toho, ako sme Vás informovali. Boli v platnosti k 24.9.2021.

————————————–

Vstup do Chorvátska – posledná zmena bola k 1.7.2021. Do 30.9. Chorvátsko neplánuje zmeny.

Obsahuje:

 • Potrebné doklady
 • Formulár vstupu do Chorvátska
 • Deti do 12 rokov

.

Tranzity

.

Návrat na Slovensko – posledné zmeny v platnosti od 31.7.

Obsahuje:

 • Aktuálne podmienky návratu
 • Formulár e-hranica
 • Deti do 12 rokov
 • Deti od 12 do 18 rokov

.

Bezpečná dovolenka na lodi

.

Situácia sa mení každým dňom. Odporúčame vám skontrolovať si podmienky prechodu cez hranice na stránke Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí. A to tesne pred cestou. Tie najužitočnejšie linky na Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí, počasie, formuláre, vývoj pandémie a podobne nájdete na našej stránke tu.

Vstup do Chorvátska

(aktualizované 23.7.2021-stále v platnosti k 24.9.2021)

Po krátkom benevolentnejšom „okne“ sprísňuje Chorvátsko od 1.7. podmienky vstupu. Plánuje ich zachovať minimálne do 30.9.2021.

Pri vstupe do krajiny chorvátska strana vyžaduje:

 • doklady viažuce sa k ochoreniu COVID-19 :
  • doklad o očkovaní alebo
  • 72 hodinový RT-PCR negatívny test alebo
  • 48 hodinový antigénový test alebo
  • potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID-19
 • vyplnenie vstupného formulára – slúži na urýchlenie prechodu cez hranice

Potvrdenia ku vstupu do Chorvátska

Potvrdenie o očkovaní

Jedným z možných potvrdení pre vstup je:

 • platný digitálny covid preukaz EÚ
 • potvrdenie o očkovaní zo stránky korona.gov.sk
 • !!! medzinárodný očkovací preukaz nemusí byť chorvátskou stranou uznaný

Pre vstup do Chorvátska musia na ňom figurovať informácie o

 • očkovaní nie staršom ako 210 dní od prijatia dvoch dávok vakcíny použitých v členských štátoch EÚ (Pfizer, Moderna, AstaZeneca, Gamaleya/Sputnik V, Sinopharm), alebo očkovaní nie staršom ako 210 dní od prijatia jednej dávky vakcíny (Janssen/Johnson & Johnson), a od podania tejto jednej dávky uplynulo minimálne 14 dní;
 • o prijatí prvej dávky Pfizer, Moderna alebo Gamaleya/Sputnik V, v období od 22. do 42. dňa od prijatia vakcíny, alebo od 22. do 84. dňa prijatia prvej dávky AstraZeneca;

Na Slovensku sa začalo druhou dávkou očkovať 18. januára. 210 dní uplynie 16.augusta. Tabuľka zobrazuje dátum druhej vakcíny a termín, do kedy je táto vakcinácia uznaná chorvátskou stranou.

Termín druhej dávkyTermín platnostiTermín druhej dávkyTermín platnostiTermín druhej dávkyTermín platnosti
18.1.2021 16.8.2021 1.2.2021 30.8.2021 1.3.2021 27.9.2021
19.1.2021 17.8.2021 2.2.2021 31.8.2021 2.3.2021 28.9.2021
20.1.2021 18.8.2021 3.2.2021 1.9.2021 3.3.2021 29.9.2021
21.1.2021 19.8.2021 4.2.2021 2.9.2021 4.3.2021 30.9.2021
22.1.2021 20.8.2021 5.2.2021 3.9.2021 5.3.2021 1.10.2021
23.1.2021 21.8.2021 6.2.2021 4.9.2021 6.3.2021 2.10.2021
24.1.2021 22.8.2021 7.2.2021 5.9.2021 7.3.2021 3.10.2021
25.1.2021 23.8.2021 8.2.2021 6.9.2021 8.3.2021 4.10.2021
26.1.2021 24.8.2021 9.2.2021 7.9.2021 9.3.2021 5.10.2021
27.1.2021 25.8.2021 10.2.2021 8.9.2021 10.3.2021 6.10.2021
28.1.2021 26.8.2021 11.2.2021 9.9.2021 11.3.2021 7.10.2021
29.1.2021 27.8.2021 12.2.2021 10.9.2021 12.3.2021 8.10.2021
30.1.2021 28.8.2021 13.2.2021 11.9.2021 13.3.2021 9.10.2021
31.1.2021 29.8.2021 14.2.2021 12.9.2021 14.3.2021 10.10.2021
15.2.2021 13.9.2021 15.3.2021 11.10.2021
16.2.2021 14.9.2021 16.3.2021 12.10.2021
17.2.2021 15.9.2021 17.3.2021 13.10.2021
18.2.2021 16.9.2021 18.3.2021 14.10.2021
19.2.2021 17.9.2021 19.3.2021 15.10.2021
20.2.2021 18.9.2021 20.3.2021 16.10.2021
21.2.2021 19.9.2021 21.3.2021 17.10.2021
22.2.2021 20.9.2021 22.3.2021 18.10.2021
23.2.2021 21.9.2021 23.3.2021 19.10.2021
24.2.2021 22.9.2021 24.3.2021 20.10.2021
25.2.2021 23.9.2021 25.3.2021 21.10.2021
26.2.2021 24.9.2021 26.3.2021 22.10.2021
27.2.2021 25.9.2021 27.3.2021 23.10.2021
28.2.2021 26.9.2021 28.3.2021 24.10.2021
29.3.2021 25.10.2021
30.3.2021 26.10.2021
31.3.2021 27.10.2021

Digitálny covid preukaz EÚ môžete získať na stránke korona.gov.sk.

Štandardizované potvrdenie o očkovaní je tiež prístupné zo stránky korona.gov.sk a to na základe rodného čísla, overovacieho kódu poslaného cez sms a overovacieho kódu poslaného na email. Potvrdenie o očkovaní posiela NCZI na email vo formáte pdf aj s QR kódom.

POZOR – medzinárodný očkovací preukaz nemusí byť pre vstup do Chorvátska akceptovaný !!

potvrdenie o očkovaní EÚ covid preukaz
Covid preukaz EÚ
potvrdenie o očkovaní pre cestu do zahraničia
Potvrdenie o očkovaní zo stránky korona.gov.sk
Medzinárodný očkovací preukaz – POZOR – Chorvátska strana ho nemusí uznať

Potvrdenie o negatívnom RT-PCR teste a antigénovom teste

Potvrdenie o negatívnom RT-PCR teste nemôže byť staršie ako 72 hodín pri prekročení hranice. Rovnako tak potvrdenie o negatívnom antigénovom teste nemôže byť staršie ako 48 hodín pri prekročení hranice. Počíta sa čas od odobrania vzorky. Uznávané sú len antigénové testy zo zoznamu vydaného Európskou komisiou, prípadne antigénový test SARS-COV-2 ANTIGEN TEST od čínskeho výrobcu SHENZEN ULTRA – DIAGNOSTIC BIOTEC Co.

Všetky potvrdenia musia byť vystavené v angličtine alebo v chorvátčine a s jasnou špecifikáciou: s uvedením mena a priezviska, dátumu narodenia / rodného čísla. Pri PCR teste a antigénovom teste musí byť viditeľný výrobca, obchodný názov testu, zdravotnícka inštitúcia / laboratórium, podpis / potvrdenie lekára / zodpovednej testovacej inštitúcie a dátum a čas testovania.

Pokiaľ danými dokladmi nedisponujete, po vstupu do Chorvátska musíte nastúpiť do izolácie, z ktorej je možné vystúpiť okamžite po negatívnom výsledku RT-PCR alebo antigénovom teste vykonanom aj na prvý deň izolácie.

Formulár vstupu do Chorvátska Enter Croatia

Podľa výberu sa jedno z potvrdení zadáva do vstupného formulára.

Vrelo ho odporúčame poctivo vyplniť naozaj všetkým!! Urýchľuje vybavovanie formalít. Na hraniciach sa tak nebudú tvoriť zbytočne dlhé trojhodinové rady ako tomu bolo 1.7. na prechode Goričan – Letenye z Maďarska či jeden a pólhodinové na Macelj zo Slovinska.

Formulár je dostupný aj v slovenskom jazyku. Je možné vyplniť len jeden pre osádku auta. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí to síce neodporúča, ale chyba o ktorej sa zmieňujú je už „zaplátaná“ a potvrdenia je možné pridať ku každému pasažierovi osobitne. Zodpovedná osoba, určená vo formulári, teda môže zadať všetky osoby, ktoré s ňou cestujú v aute.

Prílohu potvrdenia o očkovaní nezadávajte do formuláru vo formáte PDF zaheslovaného rodným číslom, ale ako print screen / fotku tohto dokumentu.

Náhľad formuláru pre cestu od 28.5.2021 do 11.6.2021 za účelom turistiky pre pána Sedliačika je uvedený nižšie.

Vyplnený formulár vstupu do Chorvátska

Povinnými údajmi sú aj informácie o ubytovacom zariadení.

Formulár zoberie vaše údaje až na druhýkrát. Pri prvom poslaní údajov vyhodí chybovú hlášku. Neľakajte sa, stalo sa nám to v 100% prípadov. Ak nemáte vo formulári inú chybu, stačí nanovo nahrať prílohu a znovu poslať.

Po správnom vyplnení formulára sa zobrazí konfirmatívna stránka.

Z nej si stiahnite a vytlačte formulár (v pdf) a pre urýchlenie vybavovania na hraniciach si ho umiestnite na predné čelné sklo auta.

Deti – podmienky vstupu do Chorvátska

Deti mladšie ako 12 rokov, ktoré cestujú spolu s rodičmi, majú výnimku z povinnosti predkladania negatívneho výsledku testu, ak majú rodičia:

 • kompletné očkovanie ukončené bez čakania 14 dní od druhej dávky
 • negatívny RT-PCR alebo
 • antigénový test alebo
 • potvrdenie o prekonaní ochorenia covid-19.

Staršie deti, vrátane 12 ročných, sa musia preukazovať negatívnym RT-PCR alebo antigénovým testom podľa vyššej špecifikácie.

Tranzit cez Maďarsko

(aktualizované 24.9.2021 – dlhodobo bez zmeny)

U osôb vstupujúcich na územie Maďarska za účelom tranzitu sa nevyžaduje negatívny test na COVID-19, ani registrácia pred cestou na územie Maďarska.

Tranzit cez Rakúsko

(aktualizované 24.9.2021 – dlhodobo bez zmeny)

Pre všetky osoby platí povolenie voľného tranzitu cez Rakúsko bez povinosti online registrácie alebo predloženia negatívneho RT-PCR či antigénového testu, s tým, že je nariadené prejsť cez Rakúsko bez zbytočného zastavovania.

Tranzit cez Slovinko

(aktualizované 24.9.2021-dlhodobo bez zmeny)

Bez predkladania potvrdení je tranzit možný do 12 hodín, len s nutnými zastávkami na čerpacej stanici, toalete alebo v nevyhnutných prípadoch.

Vstup do Slovinska sa nepovolí pre osoby, ktoré sú pozitívne na ochorenie COVID-19 alebo majú príznaky ochorenia.

Návrat na Slovensko

(aktualizované 24.9.2021-dlhodobo bez zmien)

Od 31.5.2021 platil pri návrate zo zahraničia cestovateľský semafór podľa krajín. Ten sa zrušil k 9.7. a pristúpilo sa k posudzovaniu cestovateľa, či je zaočkovaný alebo nie.

Na základe rozhodnutia Ústavného súdu bola vydaný Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva č. 231/2021.

Za plne zaočkovanú osobu, ktorá NENASTUPUJE do karantény sa považuje osoba, ktorá :

 • mala pri dvojdávkovej vakcíne podané obe dávky a od druhej dávky uplynulo aspoň 14 dní
 • bola zaočkovaná pred viac ako 21 dňami pri jednodávkových vakcínach
 • mala podanú prvá dávka vakcíny v období menej ako 180 dni od prekonania ochorenie COVID-19 a zároveň od tejto prvej dávky uplynulo aspoň 14 dní

Do karantény NASTUPUJE osoba nespĺňajúca predchádzajúce podmienky. RT-PCR test je možné vykonať najskôr v piaty deň izolácie.

Formulár e-hranica

Každý cestovateľ je pri návrate povinný nahlásiť sa na web stránke korona.gov.sk/ehranica. Registrovať sa nemusia deti do 12 rokov.

Pre plne zaočkovaných sa stačí zaregistrovať len raz a formulár e-hranica je platný počas nasledujúcich 6 mesiacov.

Formulár ehranica je možné vyplniť už 30 dní pred návratom.

Pre zaočkovaných sa formulár výrazne zjednodušil. Už neobsahuje údaje o mieste plánovanej karantény, trvalom pobyte či mene ošetrujúceho lekára.

Príklad vyplnenia formuláru ehranica pre pani Kmeťovú s návratom na Slovensko 9.7.2021, ktorá je plne zaočkovanou osobou s dvomi dávkami vakcíny.

Telefónne číslo je nutné vyplniť v medzinárodnom formáte začínajúcom +421 alebo 00421.

Voľba podľa príslušne platnej legislatívy k návratu.

Potvrdenie ku ochrane osobných údajov a ku pravdivosti údajov.

Záverečné potvrdenie ku registrácii plne zaočkovanej osoby, ktorá tak spĺňa výnimku zo 14-dňovej karantény. Formulár ehranica pre ňu platí nasledujúcich 6 mesiacov. Nebude sa musieť opätovne registrovať.

Deti do 12 rokov

Deti do 12 rokov sa nemusia pri návrate testovať. Do izolácie nastupujú ak do nej nastupuje čo i len jeden člen spoločnej domácnosti. Z izolácie vystupujú, keď z nej vystúpia všetci členovia spoločnej domácnosti.

Deti do 12 rokov nevyplňujú formulár e-hranica.

Deti od 12 do 18 rokov

Deti od 12 do 18 rokov nastupujú do karantény ak nie sú plne zaočkované a RT-PCR test im môže byť urobený najskôr na piaty deň izolácie.

Povinnosťou je vyplniť aj formulár ehranica.

Dovolenka v bezpečí na lodi

Stále váhate nad dovolenkou pri mori?

Dovolenka na prenajatej lodi je aj z pohľadu dnešnej pandémie výborným typom na strávenie dobrodružnej, športovej či rekreačnej dovolenky. Život na lodi „v bubline“, v kruhu tých najbližších, poskytuje čas a priestor na kúpanie v čistých zátokách za zvuku cvrlikajúcich cikád, na objavovanie nových miest, športové plachtenie, chvíľku strávenú pri obľúbenej knihe na prove lode…

Chorvátsko, pre jachtárov obzvlášť zaujímava krajina, s nespočetnými ostrovmi, zátokami a lagúnami ponúka mnoho krás: kultúrnych, historických i prírodných. Malebným je samotné historické mestečko Primošten – domovský prístav Felyma yacht, ale aj oblasť Dalmácie so zaujímavými miesta pod ochranou UNESCO. 🙂

Navyše k tomu poskytujeme prenájom lode ako jediný na trhu od piatku do piatku. Stretávame sa tak s prázdnymi cestami do a z Chorvátska ale aj voľnými tranzitnými marinami, natoľko oceňovanými aj v čase korona krízy.