Pri vstupe do Chorvátska nie je potrebné preukázať sa testom na Covid-19

Chorvátska strana vyžaduje len vyplnenie online formulára na stránke entercroatia.mup.hr. Formulár je k dispozícii aj v slovenskom jazyku. Doporučujeme vyplniť ho vopred, aby ste sa na hranici zbytočne nezdržiavali.

Pri návrate z Chorvátska nie je od 10.6.2020 nutná 2-týždňová (ani smart) karanténe.

Tranzit do Chorvátska cez Rakúsko, Slovinsko i Maďarsko

Od 15.6. je tranzit do Chorvátska bez obmedzení i cez Maďarsko.

Pobyt na prenajatej lodi

Počas pobytu v Chorvátsku musia návštevníci dodržiavať všeobecne platné nariadenia Úradu verejného zdravia.

Pobyt na lodi považujeme za bezpečný obzvlášť pre dobrodruhov vyhľadávajúcich kúpanie v zátokách a príležitosti na športový jachting.

Na našich lodiach zabezpečujeme okrem základného hygienického štandardu (posteľné prádlo, uterák, tekuté mydlo v kúpeľni ) aj dezinfekciu.