(aktualizované 14.10.2020)

Vstup do Chorvátska nie je podmienený ani negatívnym testom na COVID-19 ani vstupnou karanténou. Vyplňuje sa len online formulár, dostupný aj v slovenčine entercroatia.mup.hr.

Návrat s karanténou

Pre návrat z Chorvátska platí 10-dňová návratová karanténa a to aj pre osoby žijúce v jednej domácnosti. Povinnosťou cestovateľa je:

  • prihlásiť sa telefonicky regionálnemu úradu verejného zdravotníctva alebo elektronicky registráciou na korona.gov.sk/ehranica 
  • prihlásiť sa poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti (tzn. všeobecnému lekárovi) s ktorým máte uzavretú zmluvu

Najskôr v piaty deň domácej izolácie si musí dať cestujúci urobiť RT-PCR  test na COVID-19. Ak je výsledok testu negatívny, domáca izolácia končí.

Pokiaľ cestovateľ nemá počas domácej izolácie žiadne príznaky ochorenia a pokiaľ neobdrží negatívny výsledok RT-PCR testu na ochorenie COVID-19, domáca izolácia končí dovŕšením jej 10-teho dňa.

Návrat bez karantény

Pre vstup na Slovensko je postačujúce sa preukázať negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 vykonaným v laboratóriách mimo územia SR, nie starším ako 72 hodín.

V tomto prípade nie je potrebné nahlasovať sa poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti tzn. všeobecnému lekárovi a ani regionálnemu úradu verejného zdravotníctva.