Aká bola pandemická situácia v Chorvátsku v čase dovoleniek roku 2020?

Ako sme informovali klientov o možnostiach bezpečnej dovolenky na prenajatej lodi v Chorvátsku?

Chronologicky sme zaznamenali pár míľnikov.

Zrušenie dvojtýždňovej návratovej karantény na Slovensko nadobudlo platnosť od 10.6.2020.

https://www.felymayacht.sk/web/covid-19-a-cestovanie-do-chorvatska-od-10-6-2020/

Na prvú prieskumnú plavbu sme vycestovali takmer hneď, ako sa dalo a to s cieľom zistiť skutočné podmienky tranzitu do Chorvátska, spôsobu prechodu cez hranice, rozsahu protipandemických nariadení, obsadenosti Chorvátska turistami ale aj úrovne poskytovaných služieb, hlavne tých stravovacích. 🙂 Chorvátsko bolo v tom čase úplne vyľudnené a zažili sme prekrásne prázdne more.

https://www.felymayacht.sk/web/cesta-do-chorvatska-15-6-19-6-2020/

Zhoršenie kovidovej situácie prinieslo pre celé Chorvátsko od polovice júla povinnosť nosenia ochranných masiek v obchodoch, vo všetkých prevádzkach, úradoch aj v MHD. Obdobné opatrenia však platili v tom čase aj na Slovenku.

https://www.felymayacht.sk/web/covid-19-a-cestovanie-do-chorvatska-od-15-7-2020/

Na konci júla sa začínali chorvátske pláže zapĺňať turistami z celej Európy. Epidemická situácia bola na Slovensku aj v Chorvátsku stabilná, avšak kúpanie a slnenie na preplnenej pláži sa jednoznačne spája s vyšším rizikom nákazy ako individuálny pobyt na prenajatej lodi. Kúpanie v zátoke priamo z lode je absolútne tou najbezpečnejšou formou letného dovolenkovania pri mori. 🙂

https://www.felymayacht.sk/web/stav-epidemiologickej-situacie-v-chorvatsku-k-30-7-2020-a-moznosti-bezpecnej-dovolenky/

K opätovnej návratovej karanténe sa Slovensko vrátilo 1.9.2020. Práve v období, keď sa chorvátske pláže vyprázdnili.

https://www.felymayacht.sk/web/cestovanie-do-chorvatska-po-1-9-2020/

Bezpečná dovolenka na prenajatej lodi aj v roku 2021

V roku 2021 podrobne sledujeme situáciu na Slovensku, v Chorvátsku a v tranzitných krajinách. O všetkých zmenám informujeme aj na našej facebookovej stránke felymayacht.sk. Sme spoločensky zodpovedná firma, ktorá čaká na povolenie vycestovať do zahraničia za účelom rekreácie a informuje klientov o aktuálne platných protipandemických opatreniach.

Prenájom lodí poskytujeme ako jediný na trhu štandardne od piatku do piatku. Stretávame sa tak s prázdnymi cestami do Chorvátska a voľnými tranzitnými marinami, čo je oceniteľné aj v čase korona krízy. Aj takto dbáme o našich klientov a usilujeme o bezpečnú dovolenku v Chorvátsku.

Od roku 2003 organizujeme kapitánske kurzy pre začiatočných a kondičné plavby pre kapitánov s platnou licenciou na vedenie námorného rekreačného plavidla.